Barbara Jachimowicz

Artysta Malarz

Maluje od 30 lat. Naukę malarstwa pobierała u profesorów Akademii Sztuk Pięknych:
- malarstwo u prof. Aleksandra Turka
- grafikę u prof. Mariana Sztuka.

Twórczość głównie w zakresie malarstwa sztalugowego i grafiki. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Główne miejsca wystaw: Sochaczew, Malbork, Warszawa, Wałbrzych, Wyszogród, Lublin, Rzeszów, Skierniewice, Łowicz, Wrocław, Leningrad, Samarkanda, Lee (Francja), Malma. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień w Konkursach Plastycznych i wystawach.

Jej twórczość wiele razy prezentowana była na łamach prasy i w telewizji. Uczestniczyła w licznych Ogólnopolskich i zagranicznych plenerach Malarskich. W 1986 roku w uznaniu za wysoki poziom artystyczny i uzyskane nagrody otrzymuje nagrodę Ministra Kultury.

Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w różnych stronach świata. Pracuje również w Miejskim Ośrodku Kultury w Sochaczewie na stanowisku instruktora plastyki, kształci i rozwija talenty plastyczne. Kieruje sekcją plastyczną dla młodzieży i dorosłych. Obecnie 34 uczniów ukończyło pomyślnie Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych.


Barbara Jachimowicz

Art Painter

Barbara Jachimowicz is painting for 30 years. She attended to:
- Professor Aleksander Turek - painting
- Professor Marian Sztuka - graphic
from the Fine Arts Academy for painting lessons.

Her creations are mainly easel paintings and graphics. She has prezented her art works at many separate and collective exhibitions in Poland and abroad, in places as: Sochaczew, Malbork, Warszawa, Wałbrzych, Wyszogród, Lublin, Rzeszów, Skierniewice, Łowicz, Wrocław, Leningrad, Samarkanda, Lee (France), Malma. She has received many rewards and distinctions at the Fine Arts competitions and exhibitions.

Her creations have been presented many times by the press and television. She has participated in polish and foreign open-air painting scenes. In 1986 she has received the Ministry of Culture reward for the high artistic level of her paintings. Her art works are in many private collections all over the world.


Barbara Jachimowicz

Artiste Peintre

Elle peinait depuis 30 ans. Elle a étudié chez:
- professeur Aleksander Turek - la peinture, et
- professeur Marian Sztuka - la graphie,
de l' Académie des Beaux Arts á Varsovie.

Elle crée en général dans le domain de la peinture de chevalet et de la graphie. Barbara a présénté ses oeuvres sur beaucoup d' expositions de peinture individuelles et collectives en Pologne et á l' étranger. Les lieus généraux des expositions: Sochaczew, Malbork, Warszawa, Wałbrzych, Wyszogród, Lublin, Rzeszów, Skierniewice, Łowicz, Wrocław, St. Petersburg, Samarkanda, Lee, Malma. Elle recevait beaucoup de prix et distinctions pendent les différents concours et expositions de peinture.

Sa création est souvent presentée dans la presse et télévision. Elle prenait part aux sessions de plain air de penture en Pologne et á l' étranger. En 1986 Barbara a reçu le prix de Ministre de Culture pour haut niveau artistique de sa peinture. Leurs travaux artistique se trouvent dans beaucoup de collections privées dans le mond entier.


Barbara Jachimowicz


Malt von 30 Jahren. Die Lehre der Malerei nahm sie bei Professore der Akademie der Kunste:
- Malerei bei Professor Aleksander Turek
- Graphik bei Professor Marian Sztuka.

Kunstschaffen vor allem innerhalb der Staffeleimalerei und Graphik. Ihre Arbeiten präsentierte sie auf vilen indiwiduellen und gemeinschaftlichen Ausstellungen im Lande und im Ausland, zum Beispiel: in Sochaczew, Malbork, Warszawa, Wałbrzych, Wyszogród, Lublin, Rzeszów, Skierniewice, Łowicz, Wrocław, Leningrad, Samarkanda, Lee (Frankreich), Malma. Sie bekam viele Preisen bei Malereiwettbewerben.

Ihr Kunstschaffen wurde vielmal in den Zeitungen und im Ferhsehen besprochen. Sie nahm an vielen gemeinpolnischen und auslandischen Malereipleinairen teil. Im Jahre 1986 bekam sie als Beifall furdas hohe Nivean einen Preis von dem Kulturminister. Ihre Arbeiten befinden sich in privaten Sammlungen in werschiedener Seiten der Welt.© Copyright 2009. All rights reserved.